Jana Tikalová

Proč diverzita a inkluze

Dát příležitost různorodým lidem je nejen správné, ale i byznysově výhodné.
Diverzifikovaný tým přináší kreativitu, inovace, zvyšuje však také výkonnost,
finanční výsledky a otevírá dveře novým příležitostem a zákazníkům.
Různorodé týmy přinášejí
Podle mezinárodních studií má v dlouhodobém měřítku diverzita pozitivní dopady na organizaci. Klíčem je však inkluzivní firemní kultura otevřená různým lidem, kteří nemusí skrývat své identity.
Glasdoor | McKinsey | BCG | Cloverpop
76 %
Kandidátů preferuje diverzitu ve firmách
až 45 %
Finanční výsledky jsou lepší
až 35 %
Výkonnost týmu se zvýší
až 87 %
Lepších byznysových rozhodnutí
Diverzifikované týmy mají na trhu větší uplatnění, než homogenní.
To, co diverzita organizaci přináší v byznysových číslech je důležité,
ale mnohem důležitější je skutečný zájem a víra v to, že všichni lidé mají hodnotu, jsou potřební a měli by proto dostat stejné šance.
Programy na diverzitu přispívají k naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN (tzv. SDGs),
které v ČR aktivně podporuje celá řada významných firem.
Je řada možností, opatření a programů jak být inkluzivní
a otevřený diverzitě