Jana TikalováCo nabízím

Nabízím aktivní práci s různorodostí jako se zdrojem inovací a s inkluzí
jako s nástrojem ke zvýšení retence, engagementu a emoployer brandu
v jakémkoli pracovním prostředí a odvětví.
V trénincích a workshopech facilituji proces učení a změnu myšlení.
■ Pomáhám bezpečně vyjít z komfortní zóny, neboť to je nejefektivnější způsob učení o sobě a druhých.
■ Přináším hravost, interakci, zážitek, příklady z praxe z tuzemských i zahraničních společností.
■ Gamifikace je pro mě klíčová pro aktivaci vzájemného dialogu, rozvoj kompetencí a zvýšení empatie v práci s různorodými lidmi.
V rámci poradenství vytvářím strategickou "diversity roadmap" k aktivní práci s různorodostí, kde je inkluzivní přístup součást byznysu a top prioritou.
■ Přináším individuální řešení a správnou cestu k úspěšnému řízení diverzity v celém HR cyklu.
■ Poskytuji mentoring a koučink leaderům, diverzity ambasadorům, HR a všem těm, kteří chtějí posunout dopředu svůj projekt nebo najít / využít svůj potenciál.
Na veřejných nebo firemních akcí ráda sdílím svůj pohled, předávám zkušenosti a odbornost v oblasti diverzita a HR, retence, angažovanost a motivace zaměstnanců.
■ Nebaví mě strohé a usedlé příspěvky na akcích, proto se snažím o vtáhnutí a zapojení publika do děje, i když přišli jen poslouchat.
Tréninky | Workshopy
■ Diverzita a inkluze
■ Inkluzivní leadership
■ Nevědomé předsudky
■ Inkluzivní nábor lidí
■ Ženy a leadership
■ Mezikulturní spolupráce
■ Osobní hodnoty & Work Life Balance

Domluvit se
Poradenství | Mentoring
■ Diverzita KPIs | strategie
■ Kariérní stránky a náborové kampaně
■ HR cyklus | personální marketing a získávání různorodých talentů
■ Interní a externí komunikace o firemní diverzitě a inkluzi | PR a CSR
■ Programy a opatření na retenci a engagement zaměstnanců
■ Atraktivnost pro více žen do vedení, mladé absolventy, talentované kandidáty
■ D&I diagnostika a průzkumy na engangement a inkluzi zaměstnanců
■ Formování ERGs (Employee Resource Groups) a diverzity ambasadoři
■ Individuální mentoring & koučink
Domluvit se
Prezentace | Akce
■ Příspěvky na konferencích, eventech
■ Keynote speaker
■ Panelové diskuse
■ Diskusní fóra
■ Přednášky pro organizace, korporace, akademickou půdu

Domluvit se
On-line & Off-line na míru
Vložením e-mailu souhlasíte s tím, že uvedené informace budou zpracovány v souladu se zněním zákona o ochraně osobních údajů podle evropské směrnice GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU.
Nejžádanější tréninková témata
Inkluzivní leadership
Inkluzivní vedení lidí lze kombinovat s různými styly vedení, které již znáte a (možná) používáte. Tato forma leadershipu se používá v diverzifikovaných týmech a ve firemní kultuře organizace, kde je různorodost a aktivní práce s diverzitou součástí byznysu.

■ Jak může inkluzivní vedení různorodých týmů ovlivňovat inovace a týmovost?
■ Práce s předsudky a stereotypy.
■ Jak přistupovat ke konfliktům a diskriminaci, které vznikají v různorodých týmech?
■ Klíčové role leadera. Jak zvýšit engagement a retenci zaměstnanců?
■ Co v praxi znamená rovnocenné zacházení (equitable measures)?
■ Jakou roli hraje agilita při inkluzivním vedení lidí?

Zajímá mě
  Diverzita a nevědomé předsudky
  Jak různorodá je diverzita mezi námi? Jaká je korelace mezi diverzitou a předsudky? Naše rozhodování a chování je ovlivněno předsudky, o kterých mnohdy ani nevíme, že máme. Nevědomé předsudky mají často negativní dopad na nábor zaměstnanců, vedení lidí, talent management, mentoring, komunikaci, budování vztahů s partnery a klienty atp.

  ■ Co je diverzita, inkluze a rozdíl mezi equality a equity?
  ■ Předsudky a lidský mozek. Jak to spolu souvisí?
  ■ Jaké jsou typy předsudků na pracovišti?
  ■ Jak nás předsudky ovlivňují?
  ■ Stereotypy a myšlení out of the box.
  ■ Jak pracovat s předsudky v určitých situacích?

  Zajímá mě
  Diverzita a inkluze v náboru
  Při výběru kandidátů jsme ovlivněni mnoha pozitivními a negativními faktory. Nevědomé předsudky hrají velkou roli při výběrovém procesu a mají značný vliv na naše rozhodování. Přestože vnímáme důležitost rozmanitosti týmů, jsme často automaticky a nevědomě předpoji.

  ■ Jak vypadá inkluzivní nábor?
  ■ Předpojatost a vědomé i nevědomé předsudky při selekci kandidátu a pohovorech.
  ■ Pochopení diverzity a inkluze v rámci HR cyklu. Důraz na nábor a pre/on-boarding.
  ■ Jaké jsou kategorie předsudků a jak je rozpoznat v konkrétních situacích při náboru.
  ■ Příklady a praktické tipy vědomé práce s předsudky při náboru.

  Zajímá mě

  Mezikulturní spolupráce
  Interaktivní workshop pro leadery a jejich týmy. Pomocí rolí zjistíte jaká jsou mezikulturní, mezilidská a intersekcionální (paralelně překrývající se společenské identity) úskalí při práci
  v diverzifikovaných týmech. Jak může spolupráce v mezinárodních týmech vést k exkluzi, diskriminaci nebo sexuálnímu obtěžování.

  V bezpečném prostředí zjistíme:
  ■ Jak spolupracujeme s diverzní skupinou lidí?
  ■ Jak jednáme a chováme se v náročných situací?
  ■ Jak řešíme úkoly, když jsme pod tlakem a s omezenými zdroji?
  ■ Jak čelíme sporům a konfliktům v diverzním prostředí?

  Zajímá mě
  Ženy a leadership
  Toto téma řešíme ze dvou úhlů pohledu. Podíváme se na něj ze strany zaměstnavatele, který chce více žen do vedoucích manažerských pozic. A z pohledu talentovaných a kompetentních žen,
  které se však na tyto pozice nehlásí. Proč tomu tak v mnoha případech bývá?

  Workshopy jsou upraveny dle pozic: pro ženy v manažerské roli; ženy, které se na vedoucí
  a manažerské pozice připravují; pro stávající a budoucí nadřízené žen v managementu a pro vedení společnosti.

  ■ Uplatnění ženského potenciálu a jak se prosadit v mužsky dominantním týmu?
  ■ Jak pracovat s vlastními předsudky a strachy z vysoké manažerské pozice?
  ■ Jak probudit ambice?
  ■ Kompetence pro manažerskou roli a jak skloubit práci a rodinu?
  ■ Co nadřízený/á a vedení může udělat, aby vzrostl zájem žen do manažerských rolí?
  ■ Umění vyjít ze své komfortní zóny a postavit se naproti gender a žena=manažerka předsudkům.


  Zajímá mě
  Pomohu vám vytvořit programy, které přispívají k naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN (tzv. SDGs).
  Zajímá mě více informací k programům