Jana Tikalová
Kdo jsem
Má cesta k tomu, čemu se dnes věnuji začíná v mých šestnácti letech, kdy jsem odjela z malého města v jižních Čechách do Londýna učit se angličtinu a získat zkušenosti ze zahraničí. Během dvou měsíců jsem se jako au-pairka z východní Evropy (jak mi často říkali) setkala s řadou nepříjemných i směšných stereotypů vůči mě, ale také jsem narážela na vlastní předsudky vůči multikulturnímu životu na západě, který mě překvapoval a zároveň fascinoval. Návratem do českého maloměsta jsem si uvědomila, že je potřeba šířit povědomí o tom, že diverzita mezi lidmi nemusí být problém, ba naopak.

Při studiích jsem byla dobrovolnicí pro řadu českých nevládních organizací a ve dvaceti třech letech jsem založila neziskovou organizaci OPIM. Během studií sociální a kulturní antropologie na univerzitě v Durhamu (Velká Británie) jsem se stala členkou mezinárodní skupiny poradců a trenérů Rady Evropy pro oblast lidská práva a diverzita. Od té doby jsem se začala profesně a naplno věnovat školení a poradenství. Absolvovala jsem distanční kurz psychologie a jsem certifikovanou koučkou od Masarykova institutu ČVUT v Praze.

Přes 20 let se věnuji diverzitě a inkluzi jako konzultantka a trenérka. Externě spolupracuji s významnou organizací ve Skandinávii specializující se na diverzitu a inkluzi, Living Institute Denmark, s Radou Evropy, Evropskou komisí nebo přední českou leadership akademií ELAI - European Leadership & Academic Institute. Pravidelně přispívám do veřejných médií a specializovaných HR byznysových publikací. Svou vášeň k diverzitě a zkušenosti ráda sdílím na otevřených panelových diskuzí, konferencích, fórech nebo firemních eventech v ČR a zahraničí. Podívat se na média.

Všichni lidé mají hodnotu a mají dostat stejné šance. Diverzitu potřebujeme.
Pomáhám lidem a organizacím zjistit, v čem je síla diverzity
a proč je lidsky i byznysově potřebná.
Vytvářím pro organizace projekty a roadmap na diverzitu a inkluzi jako součást byznysové strategie. Poskytuji poradenství a školení, které pomáhají leaderům, manažerům a náborářům měnit myšlení a pracovat
s předsudky. Naučí se vnímat různorodost jako obohacení pro sebe
i organizaci. Pochopí, že různorodí lidé svým talentem a jedinečností přinášejí do firmy inovace a různá řešení, ale i to, že diverzita přináší svá úskalí a jak s nimi pracovat. Zjistí, jak důležité je vytvářet inkluzivní prostředí, kde jsou lidé respektováni, a kde mohou své dovednosti a potenciál plně uplatnit. Pochopí, že inkluze má pozitivní dopad na retenci zaměstnanců, finanční výsledky a celkový employer brand.
Zkušenosti z korporátních firem
LaGardere Aelia Duty Free
Senior HR & Trainer manager po akvizici s ČSA
s kompetencemi od personálních auditů, recruitmentu, tréninkové strategie, HR procesů, lokalizace globálních cílů v HR a certifikace
ISO 9001.
ŠKODA Auto
International Master Trainer v rámci projektu SDS (Skoda Distribution Strategy)
s kompetencí tvorby a implementace mezinárodních tréninků na klíčových trzích
pro KAM a sales manažery importérů ŠKODA Auto např. Indie, Pobaltí, Španělsko, Skandinávské země.
Trénuji, konzultuji a mentoruji
Poskytuji workshopy, tréninky a poradenství inhouse klientům v ČR, spolupracuji jako lektorka a konzultantka s organizacemi s mezinárodním přesahem se zaměřením na diverzitu, inkluzi a lidská práva (Dánsko nebo členské státy Rady Evropy a Evropské komise).
Mentoruji a koučuji lidi z korporací, neziskového sektoru, startupů, ženy ve vedoucích pozicích nebo podnikatelky v rámci mentorských platforem např. Britská obchodní komora, Femme Palette, My Odyssey.
Vaší organizaci pomohu na cestě k inkluzi a přinesu praktické příklady a kroky, jak s diverzitou pracovat.